Služby Božie – 6. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 6. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 322, 132, 202, 615, A54.