Služby Božie – 10. nedeľa po Svätej Trojici_Kajúca

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 10. nedeľa po Svätej Trojici_Kajúca.

Piesne: 212, 328, 198, 497, A31.