Služby Božie – 14. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 14. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 335, 485, 491, 484.