Služby Božie – 16. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 16. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 195, 537, 203, 468, A89.