Biblická hodina zo dňa 27.9.2023

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z Biblickej hodiny zo dňa 27.9.2023.

Druhá kniha Kráľov: 23: 31-37, 24: 1-20.