Služby Božie – 17. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 17. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 374, 342, 301, 525.