Služby Božie – 19. nedeľa po Svätej Trojici – Zborový deň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 19. nedeľa po Svätej Trojici – Zborový deň.

Piesne: 378, 279, 201, 260, A58.