Služby Božie – 20. nedeľa po Svätej Trojici – Posvätenie chrámu Božieho – Vavrišovo

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 20. nedeľa po Svätej Trojici – Posvätenie chrámu Božieho – Vavrišovo.

Piesne: 377, 635, 200, 445, 603, 311, 263, A 75.