Služby Božie – 21. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 21. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 195, 331, 494, 478, A 88.