Služby Božie – 22. nedeľa po Svätej Trojici_Pamiatka zosnulých

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 22. nedeľa po Svätej Trojici_Pamiatka zosnulých.

Piesne: 211, Slovensko moje – otčina moja, 679, 663, A 83.