Služby Božie – 24. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 24. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 332, 289, 689, A 57.