25. nedeľa po Svätej Trojici – Kázeň Božieho slova

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam kázne Božieho slova – 25. nedeľa po Svätej Trojici.