Služby Božie – 1. sviatok vianočný

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. sviatok vianočný.

Piesne: 31, 33, A12, 54, 35, 40, 58, 48, A19.