Služby Božie – Nový rok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nový rok.

Piesne: 208, 72, 36, 71, 461, A 24.