Služby Božie – Zjavenie Krista Pána mudrcom

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Zjavenie Krista Pána mudrcom.

Piesne: 212, 77, 291, 62, A19.