Služby Božie – 2. nedeľa po Zjavení

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. nedeľa po Zjavení.

Piesne: 59, 490, 570, 606, A 23.