Služby Božie – 3. nedeľa po Zjavení

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. nedeľa po Zjavení.

Piesne: 237, 250, 36, 44, A17.