Služby Božie – Nedeľa Deviatnik

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nedeľa Deviatnik.

Piesne: 326, 248, 480, 633, A21.