Služby Božie – Nedeľa po Deviatniku

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nedeľa po Deviatniku.

Piesne: 370, 282, 297, 341, A86.