Služby Božie – Predpôstna nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Predpôstna nedeľa.

Piesne: 187, 483, 229, 246.