Služby Božie – 1. nedeľa pôstna

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa pôstna.

Piesne: 193, 97, 496, 224, A84.