Pôstne večerné služby Božie_29.2.2024.

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z pôstnych večerných služieb Božích_29.2.2024.

Piesne: 105, A31, 87, 411.