Služby Božie – 2. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 2. nedeľa po Sv. Trojici.

Piesne: 211, 620, 603, 240.