Služby Božie – 3. nedeľa po Sv. Trojici_ deň otcov

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 3. nedeľa po Sv. Trojici_ deň otcov.

Piesne: 186, 561, 197, 239, A 47.