Evanjelická materská škola MAGDALÉNKA

EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA MAGDALÉNKA, Komenského 3938, 031 01 Liptovský Mikuláš otvára svoje brány 2. septembra2017 v novozrekonštruovaných priestoroch.

Prvá prezentácia škôlky počas dňa otvorených dverí Evanjelickej spojenej školy 11. Apríla 2017, 8:00- 12:00

Zápis detí na šk. rok 2017/2018 sa uskutoční 25-26.42017, 13:0-18:00 hod. v priestoroch školského klubu Evanjelickej spojenej školy.

www.magdalenka.ecavlos.sk

 

MŠ_Magdalenka