Služby Božie – 16.nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 16.nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme.

Piesne: 379, 353, 537, 366, A 77.