Currently browsing

Page 2

Zborový život v mesiaci apríl

A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal. Ján 20, 18 Rozpis služieb Božích a …

4. pôstne večerné služby Božie

Piesne: 113, 108, 422 Text: Žalm 51 Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Baránok Boží, za nás obetovaný, daj nám zo svojej milosti pravej viery …

3. pôstne večerné služby Božie

Piesne: 97, 94, 439 Text: Iz 59, 15-21 Modlitba: Milostivý Pane Bože, ďakujeme Ti, že si svojho jednorodeného Syna vydal za nás na …