Currently browsing

december 2021, Page 2

Zborový život v mesiaci december

Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy. Zachariáš 9,9b Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci december:

2. adventná nedeľa

Piesne: 1, 635, 16 Text: Ž 84 Modlitba: Pane Bože, Otče náš nebeský, v radostný deň pamiatky posvätenia tohto chrámu ďakujeme Ti …