Služby Božie – 2.slávnosť vianočná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2.slávnosť vianočná.