Večerné adventné služby Božie_04_12_2019

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných adventných služieb Božích_4.12.2019.