Zrušenie spoločných stretnutí

Milí bratia a sestry,
na základe usmernenia pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov sa i v našom cirkevnom zbore neuskutočnia žiadne spoločné stretnutia, vrátane nedeľných Služieb Božích, až do odvolania.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Pre viac informácii o usmernení pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov nájdete tu: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/koronavirus-usmernenie-pre-coj-ecav-na-slovensku-a-ich-predstavitelov?fbclid=IwAR1tgRwfr007S4t94BIgitLw7uVxnebA3ppYQhlCA9aCKTp7P1Gs1Xyxfoc