Podpora cirkevného zboru

Drahí priatelia, bratia a sestry,

momentálne sa ako zbor nemôžeme stretať na službách Božích, či iných príležitostiach, a tak sa zboru strácajú na jednej strane ofery, na strane druhej milodary.  Financie však potrebujeme aj v tomto období. Chceme Vás teda láskavo poprosiť,  ak chcete podporiť náš cirkevný zbor v jeho službe a aktivitách aj v tomto čase, tak nás môžete podporiť akoukoľvek čiastkou na naše číslo účtu:
CZ ECAV na Slovensku Liptovský Peter: 
SK 64 0900 0000 0050 5976 3291.

Srdečne Vám ďakujeme.

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9,7

https://www.youtube.com/watch?v=F6PS0NFqwGg&list=PLXGtXFE5xwLXs8v2Sv5jYG4jo2-YRWWJr&index=2&t=0s