Usmernenie k službám Božím

Milí bratia a sestry, milí naši priatelia!

Na základe epidemiologickej situácie, v snahe obmedziť a znížiť mobilitu ľudí, rovnako tak v snahe byť zodpovední a solidárni sme sa rozhodli, že sa Služby Božie na Štedrý deňZáver občianskeho roka v našom cirkevnom zbore konať nebudú.

Pozývame vás sláviť špeciálne, jedinečné, osobné Vianoce! – Vianoce, ktoré nebudú zamerané na okázalosť bohoslužby v chráme a vytváranie romantickej atmosféry, ale ktoré budú o osobnom privítaní Narodeného v našich domácnostiach a v našich životoch. Pozývame vás sláviť Vianoce tak, ako boli slávené prvý krát!

Prosíme, prijmite toto rozhodnutie cirkevného zboru s pochopením.

Aktualizácia 22.12.2020:

Z rozhodnutia RÚVZ L. Mikuláš od 23.12.2020 do odvolania začína zákaz konania Služieb Božích. Z tohto dôvodu sú zrušené všetky Služby Božie v našom zbore.