Služby Božie – 3. nedeľa po Veľkej noci

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. nedeľa po Veľkej noci.