Služby Božie – 15. nedeľa po Sv. Trojici_ Zborový deň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 15. nedeľa po Sv. Trojici_ Zborový deň.