Služby Božie – 1. slávnosť svätodušná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. slávnosť svätodušná.