Služby Božie – 10. nedeľa po Sv. Trojici_Kajúca

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 10. nedeľa po Sv. Trojici_Kajúca.