Večerné služby Božie – 4. pôstna večiereň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích – 4. pôstna večiereň.

Piesne: 87, A25, 92, 411.