Zborový život v mesiaci apríl

Veď preto Kristus zomrel a ožil,
aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými.

    Rímskym 14, 9


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci apríl: