Služby Božie – 1. slávnosť svätodušná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. slávnosť svätodušná.

Piesne: 186, 167, A41, 484, 170, 493, 175, 174, A43.