Zborový život v mesiaci jún

Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo žírnych strání zeme, i hojnosť obilia a muštu.

    1 Mojžišova 27,28b


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci jún: