Zborový život v mesiaci júl

Milujte svojich nepriateľov, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú;
aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach.

    Ev. Matúša 5, 44-45


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci júl: