Zborový život v mesiaci august

Lebo Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám.

    Žalmy 63:8


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: