Zborový život v mesiaci september

A vy za koho ma pokladáte?

    Matúš 16,15


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci september: