Zborový život v mesiaci marec

A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!

Evanjelium podľa Marka 13,37

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci marec: