Štedrý večer

Piesne: 22, 642, 60

Text: Lukáš 2, 1-14

Modlitba: Svätý a mocný Bože, oslavujeme dnes Tvoju vernosť a otcovskú lásku, lebo si splnil svoje sľuby a vo svojom Synovi si pripravil spasenie všetkým národom sveta. Premieňaj, prosím, naše srdcia skrze vieru v Neho a v Ňom nám daj ten pravý vianočný pokoj, lásku a milosť. Tebe, Pane, nech je česť a sláva na výsostiach a pokoj tým, ktorí Ťa milujú. Haleluja Tvojmu svätému menu na veky vekov.  Amen.

 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet.              Lk 2, 1

Tohtoročné slávenie Vianoc je opäť ovplyvnené súčasnou pandemickou situáciou. Vládne nariadenia nás istým spôsobom limitujú, odborníci nás vyzývajú k tomu, aby sme boli opatrnejší a ohľaduplnejší v tom, čo počas sviatkov bežne robíme. Mnohých ľudí to nevianočne štve a vyvoláva to v nich odpor, veď ako si len môže niekto dovoliť obmedziť naše Vianoce. A pritom sa naša situácia až tak nelíši od toho, čo sa dialo počas prvých Vianoc. Neveríte?

Cisár Augustus vtedy prikázal sčítanie ľudu v celej rímskej ríši a ľudia kvôli tomu museli ísť do svojho rodného mesta. Pre niekoho to problém nebol, ale veľmi veľa ľudí muselo niekam cestovať, možno desiatky, možno stovky kilometrov. Žiadne autá či autobusy neboli, maximálne tak oslík, ktorý vás chvíľku vládal niesť. Teda, nič moc. Keď ste sa na tú cestu vybrali, tak ako Jozef s Máriou, zistili ste, že nemáte kde spať. Nie preto, že by boli všetky gastro prevádzky zatvorené, ale boli jednoducho preplnené. A tak sa nemali kde ubytovať a ani najesť. Veľmi nepríjemná situácia. Zvlášť, keď si uvedomíme, že Mária bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Nakoniec aj porodila.

Dnes sú nemocnice preplnené kovidovými pacientami, vtedy ani neexistovali. Mária preto porodila v maštali. To okrem iného znamenalo aj to, že sa nebudú môcť istý čas vrátiť domov k svojim. Pár týždňov, ale pravdepodobnejšie pár mesiacov nebudú blízko svojich rodín a oni neuvidia ich prvorodeného syna. Čo myslíte, mali skype alebo aspoň mobil, aby to všetko mohli doma oznámiť? Nie, boli úplne odrezaní od všetkého, čo poznali, bez šance na skoré zlepšenie. Zdá sa teda, že sa situácia Jozefa, Márie a narodeného Ježiša príliš nelíšila od toho, čo prežívame dnes. Len to bolo o poznanie horšie.

A predsa v tom všetkom, čo sa v tej dobe v ich živote dialo, napriek všetkým obmedzeniam, ťažkostiam, neistotám a strachu prežili ten pravý vianočný zázrak. Narodilo sa Dieťa, ktoré znamenalo nádej pre ľudstvo a svet. Dieťa, ktoré vyrástlo a stalo sa Spasiteľom, Záchrancom každého človeka. Pretože každý z nás je hriešnik, ktorý potrebuje zmierenie s Bohom. A ten proces začal práve narodením Božieho Syna, Ježiša Krista, pokračoval Jeho smrťou, vzkriesením a nakoniec bude zakončený Jeho druhým príchodom. Svet dostal ten najväčší Dar.

Vtedy to svetu oznámili anjeli. Nádherným chválospevom oznámili dobrú správu, evanjelium, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Dnes to ohlasujú obyčajní ľudia. Aj v tento večer, aj pri našich stoloch totiž znie dobrá správa, že aj keď je tento svet taký, aký je, že aj keď sa nám niekedy zdá úplne beznádejný, Bohu stál za to, aby zostúpil na túto zem, aby nám ukázal, že je možný aj iný život. Nový, večný, zaplatený a vykúpený tou najvyššou obeťou. To je ten najkrajší a najväčší vianočný Dar. A ako ho môžeme získať?

Úžasné je, že nemusíme porušiť žiadne opatrenia, cestovať kamsi do Betlehema a tam hľadať narodené Božie dieťa. Nemusíme robiť nič exotické, len počúvať Jeho hlas. On sa nám dáva poznať vo svojom Slove. Skrze neho nám môže zažiariť ako Svetlo sveta, a to nielen na Vianoce. Veď keď v narodenom dieťati spoznáme Božieho Syna a pri Jeho kríži nájdeme odpustenie, prežijeme Vianoce v ich plnosti a kráse a ich požehnanie si ponesieme do ďalších dní. Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia. A vtedy aj v našich srdciach i v našich domácnostiach bude naplno znieť to anjelské:  Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. (Lk 1, 14)

Modlitba: Drahý náš Pane, Ty si prišiel do tohto sveta ako Spasiteľ a Pán, aby si zachránil to, čo hynie. Prišiel si do sveta plného choroby, bolesti a utrpenia, na miesto, kde je pokazených tak veľa vzťahov a ľudia sú osamelí a unavení. Ty máš moc uzdraviť, odpustiť, zmilovať sa. Prosíme, konaj svoje dielo aj uprostred nás. Potrebujeme Teba, Tvoju milosť, Tvoju lásku, aby to zlé, čo je medzi nami, bolo očistené a uzdravené. Ďakujeme Ti za Tvoju obeť na kríži, za dary i ovocie Tvojho Ducha, ďakujeme, že konáš aj v našich rodinách. Prosíme, zostaň s nami a buď Pánom nášho života. Amen.