Zborový život v mesiaci apríl

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta [Amen].

Evanjelium podľa Matúša 20,28

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci april: