Zborový život v mesiaci august

Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské.

Evanjelium podľa Matúša 10,7

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: