Zborový život v mesiaci september

Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši?

Evanjelium podľa Matúša 16,26

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci september: