Zborový život v mesiaci november

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije … .
Jób 19, 25a

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci november: